Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Seçim Takvimi , 16.02.2017

Yüksek Seçim Kurulu tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair  6771 Sayılı Kanun'un" 16 Nisan 2017 tarihinde halkoyuna sunulmasında uygulanacak seçim takvimi açıklamış olup, bir örneği ekte sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- 92 sayılı YSK kararI.pdf