Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmeti , 26.02.2016

27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanunla, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir. Yapılan değişikliklerle:

a) Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık 2017 tarihi ile sınırlandırılmıştır.

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar :
 
Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Büyükelçiliğimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

38 yaşını tamamlamamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar:

Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarı bile 1000 Avro'nun üzerinde olan bu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dâhil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler. Ayrıca tekrar 1000 Avro ödemesine gerek yoktur.

38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dâhil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

Not: 1000 Avro dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Önemli Not: 38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanların, önceki ödeme makbuzlarını da getirmeleri gerekmektedir.

Havalenin aşağıda sunulan formatta başvuruda bulunan kişi adına yapılması gerekmektedir.

(Baba Adı) OĞLU, SOYADI ve ADI / DOĞUM TARİHİ,

T.C. KİMLİK NO, DAKAR BE, (Askerlik Şubesi) AS.SB.

Yukarıda bahsekonu şartların yanı sıra, Türkiye’de geçen süreler hariç toplamda1095 gün süreyle fiilen çalışmış olma şartını karşılayan kişilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Büyükelçiliğimize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER :

Ödenen döviz makbuzunun aslı ve bir adet fotokopisi,

2 adet fotoğraf,

4 €uro/2.650 FCFA

Nüfus cüzdanının ön-arka yüzünün fotokopisi,

Son üç yıl içinde pasaport değiştirilmişse, eski pasaportun 1'er adet fotokopisi.

Pasaportun fotoğraflı kimlik bilgilerini içeren sayfa, varsa oturma izni sayfası ve Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfalarının 1'er adet fotokopisi.

Oturum izninin ön-arka yüzünün 1'er fotokopisi.

Senegal Dışişleri Bakanlığı onaylı İş Sözleşmesi 

Yeni tarihli Çalışma Belgesi fotokopisi.