Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşitlari-yönetmelik Değişikliği Hk. , 14.01.2016

Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilme süreleri hakkındaki ayrıntılı bilgilere,  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı aşağıda kayıtlı  web adresinden ulaşılabilinir.

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar