Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Araç Tescili Ve Sürücü Belgeleri , 13.01.2016

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBIS) kapsamında Temsilciliklerimizde Sürücü Belgesi tanzimi konusunda değişikliğe gidilmiştir.

07.01.2016 tarihinden itibaren Sürücü Belgelerinin müracaatı ve bedeli Temsilciliklerimizde  başvuru sahiplerinden alınacak olup, Sürücü Belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğünde tanzim edilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Temsilciliklerimize gönderilecek olan Sürücü Belgeleri, Temsilciliklerimizde başvuru sahiplerine imza karşılığı verilecektir.