Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği , 23.10.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, 13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği kaydedilmektedir.

"Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay" olarak değiştirilmiş olup, sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vatandaşlarımıza Saygıyla Duyurulur