Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ebola Salginina İlişkin Duyuru , 04.09.2014

                                                                                                         


Değerli vatandaşlarımız

  1. Bildiğiniz gibi Senegal’deki ilk 
     Ebola  vakasının görüldüğü  29 Ağustos tarihinde  Senegal Sağlık Bakanlığı  tarafından açıklanmıştır. 31 Ağustos tarihli bir  basın açıklamasında ise  sözkonusu hasta ile temas etmiş olan herkesin tesbit edildiğini ve müşahede aldına alındığını, bu şahısların iki günde bir  muayene edildiği  karantina altına alınan hastanın ise tedavi gördüğü ve durumunun iyiye doğru gittiği, bugüne kadar Senegal’de başka hiçbir Ebola vakası kaydedilmediği belirtilmiştir.
  2. Bu durum muvacehesinde Ebola virüsüne ilişkin bazı bilgilerin dikkatinize sunulmasında fayda görülmüştür:

-         
Virüs insanlara hayvanlardan bulaşmakta ve bilahare insandan insana bulaşarak yayılmaktadır.

-         
Virüsün bulaşması doğrudan temas 
(yaralı cilt ya da mükozaya, 
hasta insanların kanınınveya vücut salgılarının bulaşması) ya da dolaylı temas (yukarıda belirtilen tipte sıvıların bulaştığı yerlerle temas) 
ile bulaşmaktadır.

-         
Ebola virüsü ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı ile kendini göstermekte, daha sonra bu belirtilerı kusma, ishal, deride döküntüler, böbrek ve karaciger yetmezliği ve bazı durumlarda iç ve dış kanamalar takip etmektedir.

-         
Ağır hastaların yoğun bakım ve desteğe ihtiyacı vardır. İnsan ya da hayvan için aşı ya da bir tedavi yöntemi mevcut değildir.

-         
Hastalığın kuluçka dönemi, başka bir deyimle bulaştığı andan itibaren iltk belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 2 gün ile 21 gün arasında değişmektedir.

      3. Mevcut aşamada Senegal’de endişelenmeyi gerektirecek önemli bir              durum    bulunmamakla birlikte vatandaşlarımıza aşağıdaki temel önlemleri almalarını  önemle tavsiye ediyoruz:

-         
Yerel makamların alınacak önlemlerle ilgili tavsiyelerine uyarak, temel temizlik kurallarına riayet etmek; ve herşeyden önce su ve sabunla elleri sık sık yıkamak, ayrıca dezenfektan jel kullanmak.

-         
Et, süt gibi hayvansal ürünleri tüketmeden önce çok iyi pişirmek

-         
Mümkünse ebola virüsü bulaşmış kişilerle her türlü yakın temastan kaçınmak

-         
Ateş ya da hastalığın diğer belirtilerinden herhangi birisinin başlaması halinde derhal Senegal makamları tarafından belirlenmiş olan yetkili sağlık servisini aramak                                       

(Yeşil numara: 800 00 50 50)