Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ebola Salgını , 28.03.2014

Batı Afrika ülkelerinde başgösteren Ebola hastalığına ilişkin olarak Senegal Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı tarafından dün (26 Mart) yapılan ve anılan Bakanlığın aşağıda kayıtlı internet adresinde yer alan yazılı açıklamanın metni aşağıda sunulmaktadır.

http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:communique-de-presse&catid=111:actualites&Itemid=797

Açıklama'da özetle, 24 mart 2014 tarihi itibariyle Gine Cumhuriyeti'nde 59 kişinin ölümüne yol açan Ebola Virüsü'nün yayılması nedeniyle Senegal resmi kurumları tarafından alınan önlemlere ilişkin karar ve tavsiyeler belirtilmektedir.

Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın açıklamada yer alan önlemlere titizlikle uymaları ve Gine’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın mümkünse seyahatlerini ertelemeleri, bu mümkün olamadığı takdirde seyahatleri sırasında gerekli sağlık önlemlerini almaları saygıyla rica olunur.

T.C.Dakar Büyükelçiliği

 

SENEGAL SAĞLIK BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI :

 

1- Başta Güney sınırları olmak üzere, tüm sınırlarda salgın hastalıkların takibi kuvvetlendirilecektir.

2- Bölgesel ve ulusal örgütlenmedeki tüm sağlık birimleri nezdinde salgın hastalıklara yönelik özel müdahale ekipleri kurulacaktır.

3- Senegal'in 14 bölgesinde yer alan 76 sağlık alt bölgesindeki tüm hastane ve sağlık birimlerine sözkonusu hastalık hakkında teknik bilgiler içeren bilgi notları iletilerek tüm sağlık personelinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

4- Tüm sınırlarda sağlık kontrolü uygulamaları daha sıkı bir şekilde yapılacaktır.

5- Salgının takibinin ve kontrolünün daha iyi bir şekilde yapılabilmesini ve önleyici uygulamaların daha uygun bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen Bakanlıkların ilgili birimleriyle koordinasyon gerçekleştirilecektir.

6- Temizliğe riayet edilebilmesini teminen halkın bilinçlendirilmesi ve bu konuya hassasiyet göstermesi sağlanacaktır.

 

Bu çerçevede Senegal halkının aşağıda kayıtlı hususlara azami derecede dikkat etmesi tavsiye edilir.

 

- Yabani hayvan eti yenilmemesi

- Etin iyice pişirilmesi

- Etle temas edilirken uygun eldiven ve kıyafetlerin kullanılması

- Domuz ahırlarının iyice temizlenmesi

- Hastalığa yakalanmış kişilerle yakın temasa geçilmemesi

- Kişisel korumayı sağlayacak uygun ekipmanlara sahip olunması

- Ellerin düzenli olarak sabunla yıkanması

- Daha fazla bilgi edinilmesi gerek görülürse, Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz " 800 00 50 50" numaralı telefonun aranması.