Türkiye Cumhuriyeti

Dakar Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harçlarına İlişkin Duyuru , 11.09.2013

Yurtdışında çalışma iznine sahip vatandaşlarımızın yurtdışına çıkış harcından muaf olmaları amacıyla, Maliye Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda;

-5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "Çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye vatandaşlarından  yurt dışına çıkış harcı alınmaz" hükmüne yer verildiği,

-Oturma izninin, ilgili konsolosluklarca pasaport üzerine vurulmuş bir kaşe ile tevsik edilebileceği gibi, Türk pasaportları üzerine Konsolosluklarımızca vurulmuş "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "süresiz/....tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır" şeklinde kaşeler yurt dışında oturma izni bulunduğunun tevsiki sayıldığından, pasaportlarında sözkonusu ibareler bulunanlara başka bir belge ibraz etmeye gerek kalmaksızın, muafiyet uygulanacağı,

-Diğer taraftan "Green Card" oturma izin belgesi olduğundan bu belgeye sahip vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında yurtdışı çıkış harcından muaf tutulmaları gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

 

 

T.C. Dakar Büyükelçiliği

Rue Leo Frobenius

Villa No:7 - BP:6060

Etoile-DAKAR-SENEGAL

http://www.dakar.emb.mfa.gov.tr

Tel:         (+221) 33 869 80 76   

Faks:      (+221) 33  825 68 74        

E-posta: ambassade.dakar@mfa.gov.tr