Yurtdişindan Yabanci Plakali Araçla Gelecek Özellikle Emekli Yolcularimizi Bilgilendirmek Amaciyla Gümrük Ve Ticaret Bakanliği Tarafindan Hazirlanmiş Olan Duyuru

Dakar Büyükelçiliği 13.06.2014

YURTDIŞINDAN YABANCI PLAKALI ARAÇLA GELECEK ÖZELLİKLE EMEKLİ YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 2013 yılında Gümrük Bilgisayar sisteminde yapılan yeni altyapı çalışmaları ile birlikte artık, karayolu veya havayolu ile seyahat eden yolcuların yurtdışında veya Türkiye’de fiilen kaldıkları toplam gün sayıları, sistemdeki online uygulama sayesinde anlık olarak tespit edilebilmektedir.

Özellikle yurtdışında ikamet hakları olmakla birlikte, fiilen 185 günden az yurt dışında kalan veya yurtdışında düzenli işleri olmadıkları veya emekli oldukları için Türkiye’de normal izin sürelerine nazaran uzun zaman geçiren vatandaşlarımızın, Türkiye’ye uçakla veya kendi araçları ile yaptıkları seyahat günlerinin bilgisayar sisteminde anlık olarak hesaplandığını bilmedikleri, dolayısıyla yabancı plakalı araçlar ile gümrük kapılarımızdan geçişlerinde sıkıntı yaşadıkları ve geri dönmek zorunda kaldıkları ve yeni bilgisayar sistemi sayesinde geçtiğimiz yıla göre yetersiz günlü olarak yabancı plakalı araçla geldikleri için izin verilmeyenlerin sayısının yaklaşık 4 kat arttığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, beraberlerinde yabancı plakalı araçla Türkiye’ye gelen Yolcuların, Gümrük Kapılarında sıkıntı yaşamamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

1-Yolcuların, son bir yıl içerisinde (giriş tarihi itibarıyla geriye doğru bir yıl) yurt dışında fiilen 185 günden fazla kalmaması durumunda, turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bunun için ilgilinin kendisinin ve aracının yurtdışında 185 günden fazla
kalmasıgerekmekte olup, bahse konu yolculara turistik kolaylıklar kapsamında getirdikleri taşıtlarına, 365 (üçyüzaltmışbeş) günlük dönem içerisinde 180 (yüzseksen) gün, yolcunun yurt dışından emekli olması ve emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde ise 360 (üçyüzaltmış) gün süre verilir.

2-Sözkonusu
180 ve 360 günlük süreler tamamlanmadan yurt dışına giden yolculara, kesintisiz olarak yurt dışında 185 gün kalmadan tekrar Türkiye’ye girişlerinde, Türkiye’de kullandığı süreler düşüldükten sonra kalan süreler verilir.

3-Türkiye’de geçirilen süreler hesaplanırken, yolcunun Türkiye’de araçlı veya araçsız olarak geçirdiği tüm süreler dikkate alınır. (Uçakla, Otobüsle veya üçüncü şahıslara ait araçlarla Türkiye’ye gelerek geçirdiği süreler dâhil edilir.)

Türkiye’ye Giriş Yapan Yolcu ve Emeklilerin Taşıtları ile İlgili Uygulamalara İlişkin

Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar

Soru-1)

Aracımla 15.07.2013 tarihinde 180 gün süre verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 10.10.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım. Uçakla 25.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım. 13.03.2014 tarihinde otobüsle yurt dışına çıkış yaptım. 05.06.2014 tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-1)

Türkiye’ye girişinizde aracınıza 25 gün süre verilir. Çünkü Türkiye’ye aracınızla 15.07-2013 tarihinde giriş, 10.10.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 87 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 76 gün kalarak uçakla 25.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş, 13.03.2014 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla araçsız olarak Türkiye’de 68 gün kalmış bulunmaktasınız.

05.06.2014tarihinde Türkiye'ye arabanızla girişinizde Türkiye’de aracınızla ve araçsız olarak kaldığınız süreler düşülerek(180-155=25) 25 gün süre verilir.

-----------------------------

Soru-2)

Yurt dışından emekliyim. Aracımla 10.03.2013 tarihinde 360 gün süre verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 10.10.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım, uçakla 20.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım, 15.03.2014 tarihinde uçakla yurt dışına çıkış yaptım. 05.07.2014 tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-2)

Türkiye’ye aracınızla 10.03.2013 tarihinde giriş, 10.10.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 214 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 71 gün kalarak uçakla 20.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş, 15.04.2014 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla araçsız olarak Türkiye'de 85 gün kalmış bulunmaktasınız.05.07.2014
tarihinde Türkiye’ye arabanızla girişinizde Türkiye’de aracınızla ve araçsız olarak kaldığınız süreler düşülerek (360-299=61) 61 gün süre verilir.

--------------------------

Soru-3)

Aracımla 10.07.2013 tarihinde 180 gün süre verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 20.10.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım. Uçakla 10.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım. 23.03.2014 tarihinde uçakla yurt dışına çıkış yaptım. tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-3)

Aracınızla Türkiye’ye girişinize izin verilmeyecektir. Çünkü, Türkiye’ye aracınızla 10.07.2013 tarihinde giriş, 20.10.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 102 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 61 gün kalarak uçakla 25.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş, 23.03.2014 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla araçsız olarak Türkiye’de 88 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurtdışında 92 gün kalarak 05.06.2014 tarihinde Türkiye’ye arabanızla girişinizde Türkiye’de aracınızla ve araçsız olarak kaldığınız süreler düşülerek kalan süre verilir.

Yurt dışında kesintisiz olarak 185 gün
kalmadığınız da göz önüne alınarak aracınızla Türkiye’ye girişinize izin verilmez.

-----------------------------

Soru-4)

Yurtdışından emekliyim. Aracımla 03.01.2013 tarihinde 360 gün süre verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 10.11.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım. Uçakla 15.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptım. 20.03.2014 tarihinde uçakla yurt dışına çıkış yaptım. 10.07.2014 tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-4)

Aracınızla Türkiye’ye girişinize izin verilmeyecektir. Çünkü, Türkiye’ye aracınızla 03.01.2013 tarihinde giriş, 10.11.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 311 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 35 gün kalarak uçakla 20.12.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş, 15.03.2014 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla araçsız olarak Türkiye’de 95 gün kalmış bulunmaktasınız.

10.07.2014 tarihinde Türkiye’ye arabanızla girişinizde Türkiye’de aracınızla ve araçsız olarak kaldığınız süreler düşülerek kalan süre verilir.

Yurt dışında da kesintisiz olarak 185 gün de kalmadığınız da göz önüne alınarak aracınızla Türkiye’ye girişinize izin verilmez.

--------------------------------------

Soru-5)

Aracımla 05.07.2013 tarihinde 180 gün verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 20.10.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım. 05.06.2014 tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-5)

Türkiye’ye girişinizde aracınıza 180
gün süre verilir. Çünkü Türkiye’ye aracınızla 05.07.2013 tarihinde giriş, 10.10.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 97 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 253 gün kalarak 05.06.2014 tarihinde aracınızla Türkiye’ye girişinizde, yurt dışında kesintisiz olarak 185 günden fazla kaldığınızdan dolayı 180 gün süre verilecektir.

-------------------------------------

Soru-6)

Yurtdışından emekliyim. Aracımla 02.01.2013 tarihinde 360 gün süre
verilerek Türkiye’ye giriş yaptım. 03.11.2013 tarihinde aracımla yurt dışına çıkış yaptım. 10.05.2014 tarihinde arabamla Türkiye’ye girişimde kaç gün süre verilir?

Cevap-6)

Türkiye’ye girişinizde aracınıza 360 gün süre verilir. Çünkü, Türkiye’ye aracınızla 02.01.2013 tarihinde giriş, 03.11.2013 tarihinde ise çıkış yapmanız dolayısıyla aracınızla Türkiye’de 305 gün kalmış bulunmaktasınız. Yurt dışında 188 gün kalarak 10.05.2014 tarihinde aracınızla Türkiye’ye girişinizde, yurt dışında kesintisiz olarak 185 günden fazla kaldığınızdan dolayı 360 gün süre verilecektir.

Bilgi ve muhtemel sorular için:

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kapıkule/EDİRNE

Tel :(284)215 2151

Web: www.trakyagumruk.gov.tr

E-posta: trakyaoburo@. gtb.gov.tr

Fax :(284)238 22 02


Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

08:30 - 16:30
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
4.4.2019 4.4.2019 Senegal Bağımsızlık Günü
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya Yortusu
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün (TR)
6.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı (SN)
10.6.2019 10.6.2019 Pentekost Yortusu
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Gün (TR-SN)
15.8.2019 15.8.2019 Asompsiyon Yortusu
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yeni Yıl
10.9.2019 10.9.2019 Aşure Günü
17.10.2019 17.10.2019 Touba Kutlamaları
1.11.2019 1.11.2019 Azizler Yortusu
10.11.2019 10.11.2019 Hz.Muhammed'in Doğumu / Mevlüd
25.12.2019 25.12.2019 Noel Yortusu